Sophie Roels" /> Skip to content

Lunchbijeenkomst dreigend contactverlies bij complexe scheidingen

Tijdstip: 11 oktober 12:00 uur (tot 13:00 uur)

Marleen Heijsteeg heeft binnen Scheiden zonder Schade onderzoek gedaan naar complexe scheidingssituaties waarbij dreigend contactverlies speelde. Tijdens de bijeenkomst vertelt ze over het transitiemodel. Waarbij we ons richten op veerkracht, flexibiliteit en vertrouwen in plaats van controle en beheersing.

Om te komen tot een duurzame oplossing voor contactverlies binnen complexe scheidingen is een paradigmashift binnen het hele scheidingsveld noodzakelijk, waarbij de focus van het probleem naar de oplossing gaat. Het bekijken van een complexe scheiding vanuit de interactie sluit beter aan, dan grip proberen te krijgen op de feiten. Het focussen op gezonde processen, op het versterken van veerkracht, flexibiliteit en het vertrouwen van mensen in zichzelf en in elkaar, geeft de meeste kans van slagen op duurzaam samenwerken. Daarvoor is het van belang in een vroeg stadium onderscheid te maken tussen een (acuut) veiligheidsprobleem en primair scheidingsproblematiek. Waar bij de eerste een aanpak gericht op het onder controle houden en beheersbaar maken van de situatie essentieel is, werkt dit contraproductief bij het inzetten op duurzame samenwerking.

Online groep Scheiden zonder schade

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de groep ‘Scheiden zonder Schade’. Een online omgeving van en voor en door professionals in het land die te maken hebben met scheidingsproblematiek binnen zowel het sociaal – als het juridisch domein. De groep is onderdeel van het kanaal Vakmanschap Jeugdprofessionals op 1sociaaldomein.nl. Je kunt hier vragen stellen, ervaringen delen en ook deskundigheidsaanbod onder de aandacht brengen. Nog geen lid? Meld je dan hier aan om aan de groep deel te nemen. In het onderdeel ‘videosessie’ is het mogelijk om je aan te melden voor deze bijeenkomst.

https​://va​kmans​chap.​1soci​aaldo​mein.​nl/gr​oep/3​68/vi​deose​ssies​#vide​o-tra​ining​-2143