Skip to content

Training Risicotaxatie Instrument Scheiden

Het Risicotaxatie Instrument Scheiden is een hulpmiddel voor het in kaart brengen van aspecten die een rol spelen in een (complexe) scheiding ten aanzien van ouders individueel, de ouders als ouders, het kind en het netwerk. Het brengt in kaart welke van deze aspecten goed (lijken te) gaan en welke aspecten problematisch (lijken te) gaan. Het geeft een indruk van de ernst van de problematiek en een handreiking voor het inzetten van passende hulp.

Tijdens de training leert men:

  • Op welke wijze je het taxatie instrument kunt gebruiken.
  • Wat zijn de do’s en dont’s bij het invullen van de het instrument?
  • Wat zijn belangrijke vragen die gesteld moeten worden?
  • Op welke wijze weeg je de uitkomsten en adviseer je passende hulp?

Programma:

Training van 4 uur.

De training wordt verzorgd door een advocaat tezamen met een hulpverlener. Dit zorgt ervoor dat zowel vanuit het zorgkader als vanuit het juridisch kader gewerkt wordt met het Taxatie Instrument.

  • Huiswerk vooraf.
  • Start met kennismaking van de verschillende onderdelen van de taxatie.
  • Oefenen aan de hand van casuïstiek met het risico taxatie instrument.
  • Samen wegen van passende zorg.

Na de bijeenkomst zijn er twee supervisie momenten van anderhalf uur. Deze worden na de trainingsbijeenkomst met de groep gepland. Gedurende de supervisiemomenten worden er ervaringen uitgewisseld en vragen kunnen gesteld worden rondom het werken met het instrument.

De training is SKJ geregistreerd. Je krijgt 6,5 SKJ punten hiervoor.

Voor wie:

Het is een uitgebreide, specialistische taxatie of analyse, voor medewerkers complexe jeugdzaken van de wijk-toegangsteams, eerste en tweedelijns jeugdzorg, veilig thuis en advocatuur.

Datum + Tijd:

22/05/2023 van 08:30 uur tot 13:00 uur
03/07/2023 van 08:30 uur tot 13:00 uur
13/09/2023 van 08:30 uur tot 13:00 uur
13/11/2023 van 08:30 uur tot 13:00 uur

Locatie: Sterk Huis in Goirle
Duur training: 4 uur
Verwachte investering: 1 uur voorbereiding / 3 uur supervisie
Prijs: Deelname is gratis
Maximaal aantal deelnemers: 15

Klik hier om in te schrijven.