Skip to content
Martijn Homan

Gebruik van het instrument

Het risicotaxatie instrument scheiden helpt jou als professional om een beeld te krijgen welke problemen er spelen rondom een scheiding bij ouders en kinderen. Met het instrument krijg je een goed beeld welke hulp voor ouders en kinderen passend zou kunnen zijn.

Lees verder