Skip to content
Tanja van Stappershoef

Informatie over de ouderbijeenkomsten 2 en 3 november

Hieronder vindt u alle praktische informatie. Voor meer informatie kunt u ouders ook verwijzen naar www.ouderbijeenkomsten.nl

Goed om te weten:

 1. De Ouderbijeenkomsten zijn voor alle gescheiden ouders, voor hun netwerk en alle geïnteresseerde professionals.
 2. Iedere professional kan ouders uitnodigen.
 3. Elke professional kan zelf aansluiten om te ervaren wat de bijeenkomst inhoudt. Deze mail kunt u doorsturen naar collega’s zodat de Ouderbijeenkomsten meer bekend worden onder de professionals in de regio.
 4. Een fysieke bijeenkomst heeft meer effect dan een online bijeenkomst, dus ouders stimuleren om te komen naar Oisterwijk de voorkeur. Echter, voor sommige ouders is het niet haalbaar. De ‘online versie’  is op:  maandag 11 oktober 2021, dinsdag 16 november 2021, maandag 13 december 2021,van 19.00-21.00 uur. Aanmelden kan anoniem via www.ouderbijeenkomsten.nl en ouders kunnen hier wel tegelijkertijd deelnemen.

LET OP: Ouders apart uitnodigen (geldt alleen voor de fysieke bijeenkomsten)

Ouders moeten naar een bijeenkomst kunnen komen zonder de kans te lopen de andere ouder tegen te komen. Ouders mogen in onderling overleg natuurlijk samen komen. Wat kunt u doen?:

 • Nodig beide ouders voor een andere datum uit, zodat er geen kans bestaat dat zij elkaar onbedoeld tegen komen; (ze mogen in onderling overleg samen komen)
 • Stuur niet deze e-mail door naar ouders, maar stuur de uitnodigingsbrief. Alle data staan namelijk in deze email genoemd;
 • Verspreid deze datums niet via sociale media, nieuwsbrief of advertentie voor ouders.

Onderaan deze e-mail vindt u de praktische gegevens en de uitleg over de Ouderbijeenkomsten

Ouders uitnodigen versus ontwikkeling COVID-19

Misschien schroomt u in deze tijd om ouders te motiveren zich aan te melden voor een bijeenkomst. We willen u vragen wel zo veel mogelijk ouders te attenderen op dat deze bijeenkomsten er zijn. Uit ervaring blijkt én dat er een grote behoefte bij ouders aan een handreiking over scheiding én dat deze bijeenkomsten zich goed lenen om binnen alle richtlijnen plaats te laten vinden.

Met vragen kunt u bellen met Tanja van Stappershoef 06-34659776

-of een e-mail sturen naar ouderbijeenkomsten@alsjeuitelkaargaat.nl

—————————————————————————————–

Praktische gegevens

De ene ouder krijgt de optie voor dinsdag 02 november
De andere ouder krijgt de optie voor woensdag 03 november

 

Locatie 2 november:
Wijkcentrum Spijkerbeemden

Spijkerbeemden
Don Sartostraat 4
5022HA  Tilburg

Locatie 3 november:

Wijkcentrum Heyhoef 

Kerkenbosplaats 2
5043RX Tilburg

Tijden
Inloop: 19.00 uur
Start: 19.30 uur
Einde: ongeveer 21.00 uur

Aanmelden via ouderbijeenkomsten@alsjeuitelkaargaat.nl

 • Ouders moeten zichzelf van tevoren aanmelden, omdat we rekening moeten houden met de beschikbare plaatsen.
 • Voor de online bijeenkomsten op 9 september van 19.00-21.00 uur aanmelden via www.ouderbijeenkomsten.nl
 • Wilt u een e-mail met de uitnodigingen voor ouders in het vervolg niet meer ontvangen, dan kunt u ons dat laten weten.

___________________________________________

Waarom een ouderbijeenkomst?

De bedoeling van deze bijeenkomst is om ouders aan te zetten tot bewustwording, zodat ouders de ruimte gaan voelen om iets anders te gaan doen dan ze tot nu toe hebben gedaan. De bedoeling is dat er een structureel aanbod komt van deze bijeenkomsten in de regio.

Wat houdt de bijeenkomst in?

In de bijeenkomst hebben we het over de positie als ouder, de positie van het kind en wat een eerste stap kan zijn in de huidige situatie voor hun kind. Door filmpjes van kinderen, verhalen van ouders en beelden hopen we dat er iets is dat een ouder meeneemt om hierover met zijn netwerk, een hulpverlener of zijn kind in gesprek te gaan.

Ouders worden ieder voor een andere bijeenkomst uitgenodigd met iemand uit hun netwerk. Op de avond zelf is er geen ruimte voor persoonlijke inbreng van ouders. In de pauze is er ruimte voor ouders om aan professionals vragen te stellen.

Wat zijn de effecten?

 • Ouders gaan spontaan andere dingen doen, zoals het kind toestaan een foto van de andere ouder bij zich te houden of de andere ouder ruimte geven in het leven van het kind;
 • Ouders realiseren zich dat ze er zelf niet uitkomen, en dus eerder hulp gaan zoeken. Ze staan meer open voor de hulp die er is;
 • Hun netwerk gaat iets anders doen, bijvoorbeeld meer achter het kind staan en zijn stem vertolken of de ouder helpen om uit het conflict te komen door te spiegelen;
 • Hulpverleners komen gemakkelijker in gesprek met ouders over het zetten van andere stappen.

Voor meer reacties van ouders en professionals, zie www.ouderbijeenkomsten.nl

Voor welke ouders?

De ouderbijeenkomsten kunnen worden bezocht door ouders in alle fases van de scheiding. Ouders kunnen gewezen worden op de bijeenkomsten door professionals zoals jeugdhulpverleners, maatschappelijk werkers, GGD, huisartsen, intern begeleiders, advocaten en de Raad voor de Kinderbescherming.