Skip to content
Saskia Janssen

Kindgericht schrijven

Binnen Fontys Pedagogiek hebben we het volgende uitgezet voor een afstudeerder:

We zijn op zoek naar iemand die wil afstuderen op kindgericht schrijven binnen de hulpverlening. Veel rapportage wordt naar de ouder geschreven. Wij zoeken een manier hoe je een passage of misschien wel heel je verslaglegging kindgericht kunt schrijven. Immers zijn het de kinderen die aangemeld worden maar we schrijven naar de ouders. Elders in Europa zoals Denemarken zijn hier ook goede voorbeelden van

Binnen de rechtbank wordt er steeds vaker een passage in de beschikking meegenomen waarbij zij op kindniveau uitleggen waarom de rechtbank een bepaalde beslissing maakt bijvoorbeeld over omgang, verblijfplek en gezag