Skip to content
Martijn Homan

Oproep namens alle kinderen met gescheiden ouders – Villa Pinedo

Villa Pinedo heeft samen met 400 vrijwillige jongeren bij Stichting Villa Pinedo een persoonlijke brief geschreven namens alle kinderen met gescheiden ouders in Nederland. Deze open brief is gericht aan alle politieke partijen.

Met deze brief dagen de kinderen en jongeren hen uit om ook een visie te vormen over scheiden. Een van de grootste maatschappelijke vraagstukken in Nederland. In het belang van heel veel kinderen en jongeren – en natuurlijk ook hun ouders – is een duurzame scheidingsaanpak nodig. Een aanpak vanuit het kindperspectief. Een aanpak gericht op liefde, steun en aandacht. Een aanpak die helpt om financiële kopzorgen over de jeugdzorg de grond in te drukken. Weg met de hardnekkige focus op risico’s, zorgen en problemen… het móet anders!

Klik hier of download de bijlage om de brief ‘Aan alle politieke partijen van Nederland’ te lezen.

De politiek hoeft dit natuurlijk niet alleen te doen, we doen het samen! Wel hebben zij als volksvertegenwoordigers een gouden sleutel in handen. Zij zijn aan zet. Maken de politieke partijen het verschil?

Help je ook mee? Deel deze brief met je (politieke) omgeving!