Skip to content
Tanja van Stappershoef

Uitleg over de Gezinsadvocaat de uit nieuwsbrief aan alle gezinsadvocaten

Aan alle familierechtadvocaten in de regio Hart van Brabant en omstreken

Binnen de regio Hart van Brabant en omstreken is de pilot ‘ De Gezinsadvocaat’ gestart.
Binnen deze pilot zijn er ongeveer 14 gezinsadvocaten en 13 gedragswetenschappers druk bezig voor scheidende ouders om ervoor te zorgen dat zij op de meest optimale manier het scheidingsproces kunnen doorlopen.
Daarbij wordt bewust de verbinding gezocht tussen zorg en recht.

In de praktijk betekent dit dat er een regie functie is voor de gezinsadvocaat samen met een gedragswetenschapper, waarbij de focus vanuit de advocaat ligt op het recht en vanuit de gedragswetenschapper op de zorg met als doel om vanuit het ontwikkelingsperspectief van de betrokken kinderen een gezamenlijke (gezins)aanpak te hanteren.

Met name via de deelnemende gemeenten (sociale wijkteams/maatschappelijke ondersteuning en Farent), Veilig Thuis, maar ook via huisartsen en scholen worden scheidende ouders gewezen op de pilot en gevraagd zich aan te melden.
Voorwaarde daarbij is dat de kinderen moeten zijn ingeschreven in één van de gemeentes binnen de regio Hart van Brabant.
Het betreft de gemeenten: Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk en de kleinere dorpen die tot deze gemeenten behoren.

Daarnaast is onderdeel van de Pilot een snelle toegang via de Gezinsadvocaat tot de rechter waarbij er een mondelinge behandeling plaats vindt binnen 3 weken.
Deelname is tevens mogelijk voor de niet gehuwde ouders, de zogenaamde samenwoner, met kinderen.

Voor de pilot, en het daarbij behorende onderzoek is het van groot belang dat er verwijzingen komen zowel vanuit het juridische domein als vanuit het zorgdomein om een zo breed mogelijk onderzoek te krijgen.
Vandaar onze oproep aan advocaten om hun cliënt(en) te wijzen op de mogelijkheid voor deelname aan deze pilot.
Het voordeel voor je cliënt(en) is dat jij als doorverwijzende advocaat betrokken blijft en je cliënt(en) kunt blijven vertegenwoordigen.
Daarbij kan de gezinsadvocaat er samen met de gedragswetenschapper voor zorgen dat er regie komt op de hulpverlening die wordt ingeschakeld waardoor die beter ingezet kan worden en door ouders vaak beter wordt aanvaard.
Ouders kunnen deelnemen zonder zorgen dat er andere wegen, bijvoorbeeld de gang naar de rechter of een beslissing van een rechter bij een deelgeschil, heel lang op zich laten wachten.
De werkzaamheden van de gezinsadvocaat worden vergoed via de subsidie vanuit de Raad voor Rechtsbijstand.

Mochten jullie vragen hebben over de pilot, neem dan vooral contact op met het secretariaat van de gezinsadvocaat via: secretariaat@gezinsadvocaat.nl.

meer info: www.gezinsadvocaat.nl