Maaike Krielaart" /> Skip to content

Vijf vragen aan wethouder Dilek Odabasi

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen waarmee mensen te maken krijgen bij een scheiding in de gemeente Waalwijk?

In de gemeente Waalwijk waren er in 2018 extreem veel scheidingen, waarbij veel kinderen betrokken waren en deze kinderen daar last van ondervonden. Het scheidingsloket werd opgericht als initiatief van de gemeente om hier iets aan te doen. Uit cijfers bleek dat het scheidingspercentage in Waalwijk hoger was dan in de regio. Bovendien waren er veel kinderen met gescheiden ouders die hulp kregen van jeugdhulpverlening. Vanuit dit inzicht hebben we in 2018 besloten meer aandacht te vestigen op ‘goed uit elkaar gaan’ in Waalwijk voor gezinnen met kinderen.

De grootste uitdaging is ‘op tijd hulp vragen’. Je ziet dat mensen vaak te laat melden dat er problemen zijn en pas hulp zoeken wanneer de situatie geëscaleerd is. Het bewustzijn moet groeien dat hulp al in een vroeg stadium nodig is, nog voordat de scheiding plaatsvindt. De gemeente streeft ernaar om eerder hulp te bieden, zodat ouders bewuster uit elkaar kunnen gaan en het scheidingsproces beter kunnen doorlopen, zodat de kinderen daar zo min mogelijk last van hebben. Scheiden kunnen we niet voorkomen, wel hebben we als gemeente een taak om ook kinderen van gescheiden ouders zo gezond mogelijk te laten opgroeien)

Hoe zorgt de gemeente ervoor dat kinderen van gescheiden ouders zo min mogelijk nadelige gevolgen ondervinden?

Het is belangrijk om de overgang van één gezin naar twee gezinssituaties bewust te maken, en te accepteren dat er een periode is waarin mensen aan de nieuwe situatie moeten wennen. In de gemeente Waalwijk wordt er ingezet op meer informatie delen en bewustwording, zowel voor ouders als voor kinderen, over wat een scheiding met hen doet. En hoe je de negatieve gevolgen van een scheiding kan beperken. Het belang van de kinderen wordt soms uit het oog verloren tijdens een complexe scheidingssituatie. De gevolgen voor kinderen kunnen ernstig zijn, en het wordt bijna beschouwd als een vorm van kindermishandeling.

Worden er specifieke voorlichtings- of bewustmakingscampagnes georganiseerd om mensen bewust te maken van de beschikbare hulpbronnen en ondersteuning tijdens een scheiding?

De gemeente Waalwijk organiseert in samenwerking met ‘Als je uit elkaar gaat’ verschillende voorlichtings- en bewustmakingsactiviteiten, zoals ‘t Praatkoffertje op scholen, ouderbijeenkomsten en de inzet van een kindbehartiger. De inzet van Villa pinedo is speciaal ter ondersteuning van jongeren. In de gemeente Waalwijk is er ook een infopunt. Daar kunnen mensen terecht met een simpele vraag, maar ook als er extra ondersteuning nodig is. Bij het infopunt kun je terecht voor, tijdens en na een scheiding.

En er is de website ‘Als je uit elkaar gaat’, waar duidelijk wordt weergegeven welke stappen je kunt doorlopen en waar je terecht kunt. Vanuit ‘Als je uit elkaar gaat’ worden er ook online bijeenkomsten georganiseerd waar men anoniem informatie kan verkrijgen.

Hoe wordt samengewerkt met lokale maatschappelijke organisaties en hulpverleners om ondersteuning te bieden aan mensen die gaan scheiden?

Er is een scheidingsadviesteam, waar casussen besproken worden met alle relevante partijen aan tafel. De lijnen tussen verschillende organisaties en hulpverleners zijn door dit team korter geworden, waardoor hulpverleners elkaar sneller kunnen vinden en kunnen afstemmen waardoor een scheidingstraject niet vast komt te lopen. Het scheidingsadviesteam is een vooruitstrevende en succesvolle activiteit waarin zorg en recht samenkomen. Je ziet in Waalwijk meer samenwerking en enthousiasme tussen partners en verschillende partijen. Er worden netwerkbijeenkomsten en inspiratiesessies georganiseerd om ervaringen en succesverhalen te delen. Ik hoop dat onze successen een voorbeeld kunnen zijn voor andere gemeenten en dat daardoor niet in elke gemeente het wiel opnieuw uitgevonden hoeft te worden.

Kunt u iets meer vertellen over het scheidingsloket Waalwijk?

Het scheidingsloket Waalwijk heeft één telefoonnummer waar mensen met alle vragen over scheidingen terecht kunnen. Op basis van de vraag wordt gekeken waar men het beste terecht kan, of het nu gaat om lotgenotencontact, laagdrempelige ondersteuning, een advocaat of een mediator.

Heeft u nog een laatste wens als het gaat om goed uit elkaar gaan in uw gemeente?

Natuurlijk is mijn  wens dat mensen bij elkaar blijven en goed voor hun kinderen zorgen. Echter, als het fout gaat en mensen besluiten toch uit elkaar te gaan, is het belangrijk dat ouders zich bewust zijn van wat het voor een kind betekent. Het is essentieel dat ouders niet alleen gefocust zijn op hun eigen emoties en financiële kwesties, maar ook oog hebben voor de impact van de scheiding op de kinderen.