Skip to content

Waardevolle handvatten bij hoog conflict na scheiding

In de podcastaflevering ‘Hoog conflict na scheiding’ vertelt Lieve Cottyn, schrijfster van het boek: ‘Complexe scheiding; uit de maalstroom van conflict’ over hoog conflict tussen ouders na een scheiding. Ze geeft hulpverleners waardevolle handvatten. Lieve is klinisch psycholoog en systeemtherapeut. Ze heeft jaren gewerkt bij de Interactie Academy in Antwerpen die gespecialiseerd is in systeemtheorie, communicatie en verhoudingen tussen mensen. 

Wat maakt dat sommige ouders prima uit elkaar gaan terwijl anderen terechtkomen in een complexe scheiding waarbij sprake is van hoog conflict? Lieve vertelt dat dit alles te maken heeft met het netwerk waar ouders zich in begeven. Ook wat er tijdens de relatie is gebeurd speelt een rol hierin. Als laatste noemt ze de scheiding zelf die voor escalatie kan zorgen.  

Netwerk

“Hoog conflict na een scheiding gaat niet tussen twee ouders, maar tussen twee werelden”, zegt Lieve. Als het netwerk je steunt om niet in gevecht te gaan met de ander, dan helpt dat. Andersom net zo. Als jouw netwerk je steunt in slecht denken over de andere ouder en de ander naar beneden halen, bevordert dat het conflict. Een hulpverlener mag zichzelf dan ook altijd afvragen: Is wat ik doe conflict verhogend of conflict vermijdend?  Welke effecten zie ik? Reflecteren, een duidelijke visie en stevig in je schoenen staan zijn enorm helpend hierin. In deze podcast benoemt ze ook de belangrijkste valkuilen waar je als hulpverlener makkelijk instapt. 

Luister hem hier:

Podcastserie Timm Consultancy