Naam:
A.M.
de Nachtegaal
Bedrijf:
Amabilis Zorg b.v.
Functie:
Toegang-medewerker
Expertise(s):
Naam:
Barbara
Verweijen
Bedrijf:
Veilig Thuis Midden Brabant
Functie:
Anders, namelijk:
Casemanager (aandachtsfunctionaris complexe scheidingen)
Expertise(s):
Zorg, Kennis
Naam:
Chantal
Dekkers
Bedrijf:
dlb advocaten & mediators
Functie:
Anders, namelijk:
(Overlegscheidings)advocaat-mediator/coach/gezinsadvocaat/parenting coordinator
Expertise(s):
Recht
Naam:
Irma
Stuart
Bedrijf:
Raad voor de Kinderbescherming
Functie:
Anders, namelijk:
Kernfunctionaris onderzoek en advies
Expertise(s):
Naam:
Marion
de Kock
Bedrijf:
Marion's Kindercoaching
Functie:
Hulpverlener
Expertise(s):
Zorg
Naam:
Monique
Meulemans
Bedrijf:
Monique Meulemans
Functie:
Anders, namelijk:
auteur, spreker en trainer
Expertise(s):
Kennis