Naam:
Barbara
Verweijen
Bedrijf:
Veilig Thuis Midden Brabant
Functie:
Anders, namelijk:
Casemanager (aandachtsfunctionaris complexe scheidingen)
Expertise(s):
Zorg, Kennis
Naam:
Marion
de Kock
Bedrijf:
Marion's Kindercoaching
Functie:
Hulpverlener
Expertise(s):
Zorg