Skip to content

Tools

Hier vind je aan aantal handige tools die jou als professional op het gebied van scheiden kunnen helpen. Maak bijvoorbeeld gebruik van een handig ouderschapsplan en een risicotaxatie instrument. Met dit instrument krijg je een beeld van welke problemen er spelen rondom de scheiding binnen een gezin.

Risicotaxatie instrument scheiden

Het Risicotaxatie instrument scheiden helpt jou als professional om een beeld te krijgen welke problemen er spelen rondom een scheiding bij ouders en kinderen. Met het instrument krijg je een goed beeld welke hulp voor ouders en kinderen passend zou kunnen zijn.

Werken met het instrument

Het Risicotaxatie instrument uitgelegd.

Vóór het gebruik van het Risicotaxatie instrument is het verstandig om de video met uitleg hiernaast eerst te bekijken. De handleiding geeft een goed inzicht over hoe het instrument te gebruiken, maar wij raden het aan om een training hierover te volgen. Heb je interesse in de training? Laat dan je e-mailadres achter in de link hierboven. Je krijgt voor de training 6,5 SKJ punten.

1 Checklist

De checklist ondersteunt tijdens het keukentafelgesprek met ouders. De checklist helpt jou als professional om alle vragen aan ouders in een of twee gesprekken te stellen.

2 Risicotaxatie instrument

Na het gesprek met de ouders vul je het instrument in. Op een 5-punt schaal geef je via gekleurde bolletjes van groen (gaat goed), oranje (gaat redelijk) en rood (gaat slecht) wat van toepassing is op een aantal uitspraken.

3 Wegingsinstrument

Na het invullen van het taxatie instrument weeg je af op welke onderwerpen de problemen het grootst zijn, voor wie hulp nodig is en welke hulp dan passend is. Dit doe je aan de hand van de gekleurde bolletjes. Dit kan zijn hulp voor ouders individueel, het kind, en het gezin of systeem in zijn geheel.

4 Indiceren of verwijzen van hulp

Bij de uitkomsten van het wegingsinstrument zie je welke vorm hulp van toepassing is. Samen met de gemeente kun je bekijken welke hulp er aangeboden kan worden.

Training

Tijdens de training leer je onder andere op welke wijze je het taxatie instrument kunt gebruiken, wat de do’s en dont’s zijn bij het invullen van de het instrument en wat de belangrijke vragen zijn die gesteld moeten worden.

DATA 2024

  • Dinsdag 15 oktober
  • Dinsdag 10 december

Professionals aan het woord

Ontstaan en de keuzes

Ervaringen vanuit zorg en recht

De risicotaxatie en de rechtbank

Familiescan bij scheidingen

De App FamilieScan bij scheiding helpt professionals om snel breed zicht op de situatie te krijgen. Zo kan het gesprek met ouders en kinderen goed gevoerd worden.

De FamilieScan bij scheidingen helpt professionals bij screening, zodat een eerst indruk en ernst van de situatie ontstaat. Hoe gaat het met de kinderen? Hoe is de relatie tussen de ouders op dit moment? Welke rol speelt het netwerk? Hoe gaat het met de opvoeding? Welke juridische aspecten spelen? De app geeft een advies over soorten interventies voor elk aspect waar de professional zorgen of onvoldoende beeld over heeft.

Download de FamilieScan bij scheidingen (tijdelijk niet beschikbaar):

Ouderschapsplan

Wanneer ouders besluiten uit elkaar te gaan, is het belangrijk om een goed ouderschapsplan op te stellen. Hierin staan alle afspraken in over de opvoeding en verzorging van de kinderen. Het internet staat vol met voorbeelden, maar deze zijn vaak niet compleet of niet makkelijk aan te passen. Daar hebben wij wat aan gedaan!

Download hieronder een ouderschapsplan wat eenvoudig in te vullen of aan te passen is.

Checklist

Wanneer mensen uit elkaar gaan moet er veel geregeld worden. Het internet staat bomvol informatie hierover. Dit hebben wij gebundeld tot een handige checklist. Deel deze checklist met jouw cliënt zodat ze hem kunnen aanpassen naar hun eigen situatie.

Kindgericht schrijven

Wanneer kinderen ouder zijn dan twaalf jaar, mogen zij dossiers opvragen. Als zij dit nu doen, begrijpen ze vaak niet wat er staat of er worden woorden gebruikt die een negatieve associatie oproepen bij kinderen. Het is daarom belangrijk dat hulpverleners leren om kindgericht te schrijven. Dit houdt in op een begrijpelijke manier, waarbij gelet wordt op het woordengebruik. Wil je hier meer over weten? Lees de handleiding en ga aan de slag met het format. 

Kwaliteitskaart leerkrachten

Als leerkracht heb je regelmatig te maken met kinderen van gescheiden ouders. Jij bent medeverantwoordelijk voor de voortgang op school en het welzijn van de leerling. Deze kwaliteitskaart geeft handvatten voor de informatievoorziening van en de omgang met gescheiden ouders.

Wist je dat ouders in de regio Hart van Brabant gratis gebruik kunnen maken van het online aanbod van Villa Pinedo?

Ook als beroepskracht kun je ouders preventief ondersteunen om te voorkomen dat kleine vragen ingewikkelde problemen worden. Dit kan op verschillende manieren. Kijk eens op de website van Villa Pinedo voor beroepskrachten hier vindt je naast handige tips ook het aanbod van Villa Pinedo.

Communicatie kit

Je vindt in allerlei communicatiematerialen die gebruikt kunnen worden om lokaal aandacht te geven aan Villa Pinedo. Ook staat er algemene informatie over onze stichting in en instructies hoe je deze toolkit het beste kunt gebruiken.

Folders & Flyers

Vind je het fijn om informatie mee te geven aan jouw cliënt? Download hier verschillende folders. 

Podcast

Sterk Huis en de Interactie-academie hebben samen een podcast gelanceerd over complexe scheidingen. In de podcast ‘Van waarheidsgevechten naar leefbare werkelijkheden’, gaan ze op zoek naar nieuwe welzijnsbevorderende paden en bovenal wijsheid in dit veld vol met machteloosheid en ontreddering. Een serie met inspirerende gesprekken die hulpverleners, juristen, beleidsmakers en andere professionals handvatten en perspectief kunnen bieden om constructief en gepast hoopvol te blijven in een vaak destructief veld.