Jaarlijks vinden er meerdere ouderbijeenkomsten plaats op het gebied van scheiden. Tijdens de bijeenkomst ziet of hoor je als ouders, wat je op nieuwe ideeën brengt, zodat de situatie voor jouw kind positief verandert. En dat zit hem al in kleine dingen doen of in een andere manier bekijken van de situatie.  

Je krijgt informatie en beelden te zien over:

  • Hoe komt het dat een scheiding moeilijk verloopt?
  • Hoe kan een situatie vrij snel tot heftige conflicten leiden?
  • Hoe ervaart een kind een scheiding/conflicten tussen ouders?  
  • Waarom blijven kinderen zo hun best doen, ook al zie je dit niet aan ze?
  • En waarom is het zo belangrijk voor een kind om contact en/of een beeld te hebben van beide ouders? Hoe minimaal ook.  

Je hoort twee persoonlijke verhalen, van een vader en een moeder, over hun scheiding en wat heeft gemaakt dat zij de situatie hebben kunnen keren.   

Je krijgt filmpjes te zien met kinderen aan het woord en je krijgt praktische tips met wat je kunt doen. 

De bijeenkomst is zowel voor ouders tussen wie het contact (nog) goed is als voor ouders tussen wie het lastig gaat. 

19 oktober van 19:00 tot 21:00

Online aanmelden (en informatie) via www.ouderbijeenkomsten.nl.

Wil je hier meer informatie over? Vraag dit dan via je hulpverlener of de Intern begeleider op school.